הוצאה לפועל הינה הליך המשמש אדם לשם מימוש פסק דין שניתן לטובתו על ידי בית משפט או בית דין המוסמך לכך, וכן למימוש מסמכים המקנים זכויות כספיות כגון שטר משכנתא, שטר חוב או המחאה.

הליך ההוצאה לפועל נועד בכדי לאפשר לבעל זכות לממד את זכויותיו כנגד אדם או גוף אשר חייב להם. לשם קיום דינים אלו הוקמה מערכת של הוצאה לפועל, הדואגת למימושם של פסקי הדין והמסמכים האחרים המוגשים לה לביצוע.

בהוצאה לפועל ניתן לממש פסקי דין בעניינים אזרחיים, המחאות, שטרות חוב או משכון, צווים והחלטות שונות. כמו-כן, ניתן להגיש תביעות מסוימות באופן ישיר בהוצאה לפועל , דבר היכול לקצר עד מאוד הליכי גביית כספים.

ישנן דרכים רבות לגבות חוב במסגרת הליכי הוצאה לפועל: עיקול חשבון בנק, עיקול משכורת, עיקול מקרקעין, עיקול מיטלטלין ורכוש אחר, הטלת הגבלות ועוד 

גם לאדם אשר חייב בהוצאה לפועל יש דרך להתגונן ולבטל הגבלות ועיקולים. ישנן אפשרויות מצד החייב לבקש הקלות שונות כגון: פריסת החוב לתשלומים, איחוד תיקים, הליך חדלות פרעון, מהסדרי נושים ועוד.