כל אחד ואחת מאיתנו יכול כיום ליתן הנחיות והוראות מי יהיה אחראי על גופו ועל רכושו ויקבל במקומו החלטות- היה ויאבד את כשרותו. זכות זו הניתנת לנו- הינה כל עוד טרם איבדנו את כשרותנו (במקרה זה יהיה הכרח לפנות לביה"מ בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש).

יפוי כח מתמשך הינו מסמך אותו ממלאים באופן מקוון במשרדנו ודינו כעין "צוואה מחיים". כמו צוואה בה אנו נותנים הוראות לאחר אריכות ימינו, ביפוי כח מתמשך אנו נותנים הוראות מה ומי יעשה כאשר חלילה, אנו בחיים אך באיבוד כשרות.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם המצוי במצב קוגניטיבי תקין, לקבוע מראש, מי יטפל בענייניו ובאיזה אופן אם וכאשר יאבד את יכולתו לדאוג לענייניו, הוא מיופה הכוח.

האדם אשר איבד את יכולתו לדאוג לענייניו לא יכונה יותר חסוי, אלא "ממנה". הטיפול בו לאחר שאיבד את כשירותו, יעשה ע"פ הוראותיו וע"פ רצונו, כפי שבא לידי ביטוי בייפוי הכוח המתמשך. בכך למעשה מגן החוק על אותם אנשים אשר איבדו את הכשרות לדאוג לענייניהם מפני ניצול ופגיעה בהם והגבלת חירותם באופן לא נחוץ ולא מידתי. הדבר אמור במיוחד למי שמונה לו אפוטרופוס אולם הוא בעל כושר שיפוט חלקי.

יפוי הכוח המתמשך הינו מסמך מפורט ביותר אותו ממלא הממנה יחד עם עורך דין המוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי בו הוא נותן הוראות מדויקות, בכל הנוגע לרצונו כיצד יתנהל רכושו, הטיפול בו, והוראות ספציפיות הנוגעות לרווחתו, על ידי מי שהוא ממנה כמיופה כוח. המסמך אף כולל הוראות, מתי ובאילו נסיבות מעוניין הממנה, כי יפוי הכוח יכנס לתוקף.

מסמך יפוי הכוח המתמשך מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי ובעת כניסתו לתוקף ע"פ הוראות הממנה, נשלחת הודעה בעניין כניסתו לתוקף.

חשוב לזכור! יפויי כוח מסוג אחר עליהם חתם אדם, למשל ייפוי כוח נוטריוני לפעולות בבנק פג תוקף שעה שאדם מאבד את כשרותו הקוגניטיבית! מכאן, שלא ניתן להסתמך על אף ייפוי כוח שנחתם על ידי אדם שעה שהיה כשיר, לאחר שאיבד את כשרותו. רק ייפוי כוח מתמשך יוכל לשמש את מיופה הכוח בביצוע פעולות בעבור הממנה, ע"פ הוראותיו הברורות והמסודרות אשר הוכנו בעוד מועד, עת נחתם ייפוי הכוח.

נראה כי כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוך השיח של תכנון החיים לעת זקנה, הפכה את שארית חייהם של אלו החותמים עליו למתוכננים הרבה יותר תוך מתן תשומת לב מירבית לרצונם וכבודם.

זאת בשונה מהמצב שקדם, והוא הפיכתו של אדם מבוגר לחסוי הזקוק לאפוטרופוס.